Live Tech

The Community in universe

Elektronski programski vodič: programi, skripte, logotipovi, diskuja...
 • User avatar
User avatar
By valnet
Posts Donations Avatar
#1334
U ovoj ćemo temi razgovarati samo o WEBGRAB PLUS v2.1.5.

Iako se WEBGRAB PLUS v3.1 več koristi, datoteke site.ini ove verzije su šifrirane i ne možemo ih prilagoditi prema našim željama. Ako želite koristiti ovu verziju, morate za to platiti odnosno donirati. Uz minimalnu donaciju od 5 €, možete upotrijebiti ​​najviše 250 kanala s 15 različitih web stranica tijekom razdoblja od jedne godine, što po mom mišljenju nije dovoljno. Uz to, dodatno se naplaćuje korištenje određenih "popularnih" web stranica i prilagodba .ini datoteka.

Stoga ćemo razgovarati samo o verziji 2.1.5, koja i dalje jako dobro funkcionira, a prije svega, može se prilagoditi prema našim željama i potrebama.
zyxi liked this
User avatar
By valnet
Posts Donations Avatar
#1439
1. KONFIGURACIJA - OSNOVNO

Nakon što instalirate WebGrab Plus (WG++), morate ga konfigurirati tako, da će prikupljati podatke za tv kanale koje želite.
Najprije morate prilagoditi datoteku WebGrab++.config.xml. Ovisno od vašeg operativnog sustava, pronaći čete ga u WG ++ konfiguracijskoj mapi koja se nalazi za:
Windows: C:\Users\VašeIme\AppData\Local\Webgrab+Plus\
Linux: prilagođeni direktorij po želji (na primjer ~ / wg ++)
OS X: prilagođeni direktorij po želji (na primjer /users/Ime/wg++)

Tu već postoji osnovna datoteka WebGrab ++. Config.xml koju možete urediti po svojim potrebama sa običnim uređivačem teksta npr. Notepad, Notepad ++, vi, emacs, TextEdit, ... Ja upotrebljavam EditPad Pro koji je za mene daleko najbolji. Ime ove datoteke MORA biti u tom obliku WebGrab++.config.xml

WG++ mora znati na koji način i koje podatke treba uzimati sa određene web stranice. To je definirano u datotekama site.ini (gdje se mjesto zamjenjuje nazivom vaše web stranice npr. mojtv.net.ini). U WG++ postoje 2 direktorija (mape) u konfiguracijskoj mapi, jedna je siteini.pack koja sadržava "službeni" siteini paket. Tu se nalaze mape po državama, u svakoj mapi su fajlovi za pojedine epg web stranice. Unutar ove mape nemojte ništa mijenjati.
Za to postoji mapa siteini.user koja sadržava sve vaše prilagođene datoteke. Znači, ako želite prilagoditi originalni site.ini neke stranice, samo ga kopirajte iz siteini.pack i spremite ga u mapu siteini.user prije nego što napravite bilo kakvu prilagodbu.

Za većinu web stranica se u mapi siteini.pack nalaze po 2 datoteke za pojedinu web stranicu, site.ini te site.channels.xml (npr. u mapi Bosnia/ mojtv.net.ini i mojtv.net.channels.xml, pored ostalih). Za uzimanje podataka sa web stranica služi .ini datoteka, .channels.xml (sa popisom kanala) se upotrebljava za konfiguriranje WebGrab++.config.xml datoteke.
Otvorite datoteku WebGrab++.config.xml te .channels.xml za željenu web lokaciju pomoću svog uređivača teksta.
1. po želji promijenite put i ime fajla na kojoj želite izlazne datoteke (XMLTV format). Osnovno zadano je to <filename>guide.xml</filename> što možete promijeniti u npr. moj-epg.xml. Taj fajl se kreira avtomatski kad krene WB++ i sprema u istom direktoriju gdje se nalazi i WebGrab++.config.xml. A možete i promijeniti mapu te novi put dodati između <filename></filename> npr. <filename>C:\Users\VašeIme\Moj TV\EPG\moj-epg.xml</filename> .
2. u datoteci ime.sajta.channels.xml vidjet ćete da postoje kanali <channel ......> za svaki kanal na toj web stranici. Samo kopirajte željene linije kanala u datoteku WebGrab++.config.xml. Možete kopirati i dodati koliko god želite kanala sa različitih sajtova.
Primjer:
umetnite kodove s webgrab-a
<!-- kanali koji uzimaju podatke sa siol.net (kanali su kopirani iz fajla siol.net.channels.xml -->

1.1 Podešavanje WebGrab++.config.xml

a) <filename>
Apsolutno ime datoteke za xml datoteku (epg datoteku) koja će biti generirana.

Osnovno zadano
<filename>guide.xml</filename>
To možete promijeniti kao na primjer:
<filename>moj_epg.xml</filename> <!-- za windows - spremljeno u mapi C:\Users\vaše ime\AppData\Local\WebGrab+Plus\ -->
<filename>C:\Users\vaše ime\Documents\Moj TV\EPG\moj_epg.xml</filename> <!-- windows - u nekoj drugoj mapi-->
<filename>/home/vaše ime/WebGrab+Plus/moj_epg.xml</filename> <!-- za linux -->
Ime datoteke mora biti apsolutno i ne relativno! Ako ta datoteka sa istim imenom već postoji (iz prethodnog programa ili iz nekog drugog izvora xmltv), bit će ažurirana. Ako takva datoteka ne postoji, bit će avtomatski stvorena.

b) <mode>

Osnovno zadano
<mode></mode>
Primjer:
<mode>d,nomark verify</mode>

Vrijednosti elementa:

Kratka Duga
d debug - sprema izlazne datoteke xmltv u datoteci sa -debug dodatkom u nazivu datoteke. Izvorna xmltv datoteka se neće promijeniti.
m measure- mjeri vrijeme za svaku ažuriranu tv seriju ili dodanu novu tv seriju
n nomark - onemogućuje označavanje tipa ažuriranja (n) (c) (g) (r) na kraju opisa
v verify - potvrđuje rezultat nakon ažuriranja kanala
w wget - koristiti wget kao pogon za grabljenje (u rijetkim slučajevima može poboljšati identifikaciju web mjesta)

Obadvije vrijednosti, kratke i duge mogu se istovremeno upotrijebiti ali moraju biti odvojene zarezima i/ili razmakom.
Sam koristim jedino jedinu vrijednost nomark, ostalo nije potrebno, bar ne za moje potrebe.

c) <postprocess>
Ovaj element je opcijski i određuje koji od postprocesora treba biti aktiviran.

Osnovno zadano
<postprocess grab="y" run="y"></postprocess>
Primjer:
<postprocess grab="on" run="on">mdb</postprocess> <!-- najprije grabi podatke, a zatim pokreće mdb -->
<postprocess>mdb</postprocess> <!-- isto kao i gore (koristi zadane postavke za grabljenje i pokretanje izabranog postprocesa) -->
<postprocess grab="no" run="no">rex</postprocess> <!-- pokreče rex bez grabljenja podataka (postojeća xmltv datoteka) -->

Vrijednosti elementa:
ime postprocesa Naziv procesa koji će se izvoditi.
"mdb" - pokreće gradnju u grabberu za filmsku bazu podataka (čita/prilagođava... konfiguracijski fajl se nalazi u mapi C:\Users\vaše ime\AppData\Local\WebGrab+Plus\mdb\mdb.config.xml
"rex" - pokreće postproces koji ponovno dodjeljuje elemente xmltv (čita/prilagođava... konfiguracijski fajl se nalazi u mapi C:\Users\vaše ime\AppData\Local\WebGrab+Plus\rex\rex.config.xml)

Atributi:
grab - određuje hoće li se grabbing EPG-a najprije pokrenuti vrijednostima:
yes,y,true,on = prvo prima EPG (osnovno zadano)
no,n,false,off = preskočite EPG grabljenje

run određuje hoće li se pokrenuti postupak obrade vrijednosti:
yes,y,true,on = pokreće postupak obrade (osnovno zadano)
no,n,false,off = preskače postproces

Više o tome i namjeni post procesora u zaglavju 2. WEBGRAB PLUS - KONFIGURACIJA - NAPREDNO

d) <user-agent>
Korisnički niz koji se šalje na tvguide web stranicu. Neke stranice to zahtijevaju.

Osnovno zadano
<user-agent></user-agent>
Primjer
<user-agent>Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; Win64; x64) AppleWebKit/536.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.254.32 Safari/536.16</user-agent>

Vrijednosti elementa:
user-agent neke važeće vrijednosti:
random (program generira slučajni niz)
Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 9.0; WIndows NT 9.0; en-US)
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; Win64; x64) AppleWebKit/536.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.254.32 Safari/536.16

e) <logging>
Postavlja ponašanje prijave programa.

Osnovno zadano
<logging>off</logging>
Postavlja ponašanje prijave programa.

Vrijednosti elementa:
enable on = započeti sa zapisivanjem, bilo što drugo će ga isključiti

f) <retry>
Ovaj element konfigurira mehanizam pokušaja ponovnog grabljenja.

Osnovno zadano
<retry channel-delay="0" index-delay="0" show-delay="0" time-out="10">6</retry>
To znači, da če program ako ne dođe do podataka u prvom pokušaju, ponovo pokušavati 6 puta svakih 10 sekundi.

Primjer:
<retry channel-delay="5" index-delay="1" show-delay="1" time-out="5">4</retry>
Vrijednost elementa je broj puta koliko će program ponovno pokušati doči do podataka. Nakon završenih pokušaja, program će nastaviti sa sljedećom stranicom. Dodatne postavke mogu se postaviti pomoću donjih atributa.

Atributi Osnovno zadano
time-out - kašnjenje između pokušaja 10s
channel-delay - kašnjenje između grabljenja sljedećih kanala 0s
index-delay - kašnjenje između grabljenja indeksa stranice 0s
show-delay - kašnjenje između grabljenja pojedinosti 0s

g) <timespan>
Timespan je vremensko razdoblje za koje će biti skinute programske informacije.

Osnovno zadano
<timespan>0</timespan>
Primjer
<timespan>4</timespan> <!-- dobivanje informacija za 5 dana (0= za danas, 1= za 2 dana, 2= za 3 dana itd.) -->

h) <update>
Taj će element utjecati na ponašanje globalnog ažuriranja.

Osnovno zadano
<update></update>
Primjer
<update>f</update>
Sve informacije bit će ažurirane. Čak i ako ažuriranje atributa kanala definira drugo ponašanje (npr. Inkrementalno)

Vrijednost elementa
Kratka Duga
i incremental - ažurira samo promjene, pogreške, popravke i dodaje nove informacije
l light - prisilno ažurira samo današnje i nove informacije, ostalo radi kao incremental vrijednost
s smart - prisilno ažurira samo današnje, sutrašnje i nove informacije, ostalo radi kao light vrijednost
f full ili force - prisilno potpuno ažuriranje
(element ažuriranja)
kada ostavimo prazno u elementu ažuriranja, nije podešeno globalno ažuriranje.
Dakle, svaki kanal upotrebljava vlastitu vrijednost ažuriranja.
(atribut kanala)
kada ažuriranje atributa elementa kanala ostavimo prazno, taj se kanal neće ažurirati. No, i dalje će biti prisutan u izlaznoj datoteci.

i) <channel>
Ovo je važan element koji označava koje TV kanale želite grabiti.

Primjer
<channel update="i" site="mojtv.net" site_id="496/filmbox-extra-hd" xmltv_id="FilmBox Extra">FilmBox Extra HD</channel>
Možete dodati koliko god želite kanala za istu i različite web stranice, svaki TV kanal ide u svoju liniju. Za skoro svaku web-lokaciju dostupna je datoteka željena_stranica.channels.xml, koje čemo naći u C:\Users\vaše ime\AppData\Local\WebGrab+Plus\siteini.pack\željena država\. Ovaj fajl je samo referenca, kojeg WG++ ne koristi ga izravno. U tom fajlu pronađite liniju kanala te ga kopirajte u datoteku WebGrab++.config.xml. Zatim možete prilagoditi atribute te linije prema vašim potrebama.

Ovaj elemenat ima nekoliko atributa.

Atributi
update - specifikacija na koji način če se izvršiti ažuriranja za dotični kanal. Za moguće vrijednosti pogledajte razdeljak <update> iznad. Ova se postavka može poništiti ako je gore navedeni element <update> postavljen.
site (to ne dirajte!) - datoteka web mjesta koja će se koristiti za dobivanje informacija (ali bez .ini proširenja)
site_id (to ne dirajte!) - id kanala sa kojeg želite informacije.
xmltv_id - ime kanala koje se koristi u našoj m3u listi. Imena u xmltv_id="" i u tvg-id="" (u našoj m3u listi) MORAJU biti potpuno identična!

Imajte na umu, da će svi kanali upisani u konfiguracijsku datoteku biti uključeni u popis xmltv čak i ako se ne traži ažuriranje. To omogućuje ažuriranje pojedinačnih kanala bez utjecaja na ostale podatke. Kanal koji nije na ovom popisu bit će uklonjen s vašeg popisa xmltv zajedno sa svim priloženim pokaznim podacima. (Ako koristite WebGrab+Plus s xmltv ulaznom datotekom iz drugog izvora, uklonit će sve podatke iz kanala koji nisu na ovom popisu i stvorili unos za nove kanale)
zyxi, Strale_123 liked this
User avatar
By valnet
Posts Donations Avatar
#1440
2. WEBGRAB PLUS - KONFIGURACIJA - NAPREDNO

Ako smo naš fajl WebGrab++.config.xml konfigurisali prema gornjim zadanim postavkama, možete pokrenuti WG ++ i generirati vaš XMLTV fal. Informacije u našoj moj-epg.xml će izgledati približno ovako (ovisi i od pojedinih web stranica):
Code: Select all
<programme start="20210405113000 +0200" stop="20210405131500 +0200" channel="CinestarComedy.hr">
  <title lang="hr">Arthur 3: Rat dvaju svjetova</title>
  <desc lang="hr">Arthur i prijatelji jurit će pješice, na biciklu, u autu pa čak i na Harley Davidsonu i trebat će svu pomoć u konačnom obračunu protiv Maltazarda.</desc>
  <credits>
   <director>Luc Besson</director>
   <actor>Freddie Highmore</actor>
   <actor>Mia Farrow</actor>
   <actor>Robert Stanton</actor>
   <actor>Penny Balfour</actor>
   <actor>Mylene Farmer</actor>
   <writer>Maltazard je prijevarom ušao u ljudski svijet s ciljem da preuzme kontrolu nad svemirom. Jedino Arthur može osujetiti njegov plan, ali prvo se mora vratiti u svoju sobu i u svoju normalnu veličinu. Zaglavljen u malom Minimoy formatu, računati može na pomoć prijatelja, ali iznenađujuće i Maltazardova sina Darkosa koji tvrdi da želi promijeniti strane.</writer>
   <presenter>Arthur and the War of Two Worlds/Arthur 3: la guerre des deux mondes, 201 Francuska</presenter>
  </credits>
  <date>2010</date>
  <category lang="hr">Animirani</category>
  <category lang="hr">Avantura</category>
  <category lang="hr">Fantastika</category>
  <icon src="//mojtv.hr/thumb.ashx?path=/images/e3056bbb-7c5d-4bc4-ae42-1b1562a6851f.jpg&amp;w=491&amp;h=250" />
  <star-rating system="SI">
   <value>8.3</value>
  </star-rating>
 </programme>
<programme start="20210405024500 +0200" stop="20210405032500 +0200" channel="RTLCrime.hr">
  <title lang="en">New Amsterdam</title>
  <desc lang="en">Max dozna da ima karcinom te od doktorice Sharpe potraži pomoć, iako svaki puta kada mu je pokušala objasniti situaciju, on nije imao vremena. Dr. Bloom pokušava uvjeriti doktora Raynoldsa da je njihova veza posebna. Maxova trudna supruga stiže u bolnicu jer je njihovo nerođeno dijete u opasnosti. Doktorica Sharpe nastavlja uvjeravati Maxa da napravi plan liječenja, a on njoj govori da je financiranje bolnice i spašavanje života prioritet.</desc>
  <credits>
   <director>Peter Horton</director>
   <actor>Ryan Eggold (Dr. Max Goodwin)</actor>
   <actor>Janet Montgomery (Dr. Lauren Bloom)</actor>
   <actor>Freema Agyeman (Dr. Helen Sharpe)</actor>
   <actor>Jocko Sims (Dr. Floyd Reynolds)</actor>
   <actor>Tyler Labine (Dr. Iggy Frome)..</actor>
   <presenter>New Amsterdam (S01, E02, igrana serija, SAD, 2018)</presenter>
  </credits>
 </programme>
Ovisno od player-a (medija) kojeg koristimo (Kodi, Perfect Player, Televizo, TVirl. IPTV for Android TV, IPTV Extreme...) prikaz ovih informacija može biti različit. Neke prikazuju sve podatke, neke ne, izgled i razpored može biti različit. Da bi si osigurali, da u svim playerima koje koristimo imamo sve podatke i informacije o programima koje želimo te ujednačen prikaz tih informacija, moramo upotrijebiti postprocesore. Ove možemo konfigurirati kako želimo, odnosno u skladu sa pravilima i uputama koji su zapisani u rex.config.example.xml i/ili mdb.config.example.xml fajlu.
Neču sada detaljnije objašnjavati što i kako konfigurisati, jer bi mi za to trebao još čitav dan i još napravio ovaj post nepregledno dug. Stoga ču tu objasniti samo prve korake ali ću i priložiti več konfigurisane moje site.ini fajlove, koje možete prepravljati po sopstvenim željama. Potpune upute kako konfigurisati postprocesore možete naći ovdje: You must login or register to view links.

Obavezno:
1. otvorite datoteku rex.config.example.xml koju čete naći u C:\Users\vaše ime\AppData\Local\WebGrab+Plus\rex\ te je spremite pod imenom rex.config.example.xml
2. u svom programu za uređivanje teksta otvorite novi dokument te ga preuređenog spremite pod imenom rex.config.xml

Ovo isto ponovite u mapi \mdb\ s tim, što umjesto rex u imenima fajlova upotrijebite mdb.
Sada možete ponovo otvoriti fajl mdb.config.xml te se "igrati" njime po želji.

Za svoje potrebe sam izradio i konfigurisao datoteke mdb.config.xml te rex.config.xml. Postprocesor rex mi kreira novi fajl epg1.xml koji mi služi za prikaz epg-ja u IPTV playerima a postprocesor mdb generira fajl epg2.xml za prikaz u Kodi-ju (sa bojama).

Prikaz EPG putem rex-a za IPTV playere:
Code: Select all
<programme start="20210405113000 +0200" stop="20210405131500 +0200" channel="CinestarComedy.hr">
  <title lang="hr">Arthur 3: Rat dvaju svjetova (2010)</title>
  <desc lang="hr">✦ Arthur and the War of Two Worlds/Arthur 3: la guerre des deux mondes, 201 Francuska ✪ IMDb: 8.3 ✦ Animirani, Avantura, Fantastika
Arthur i prijatelji jurit će pješice, na biciklu, u autu pa čak i na Harley Davidsonu i trebat će svu pomoć u konačnom obračunu protiv Maltazarda.
Maltazard je prijevarom ušao u ljudski svijet s ciljem da preuzme kontrolu nad svemirom. Jedino Arthur može osujetiti njegov plan, ali prvo se mora vratiti u svoju sobu i u svoju normalnu veličinu. Zaglavljen u malom Minimoy formatu, računati može na pomoć prijatelja, ali iznenađujuće i Maltazardova sina Darkosa koji tvrdi da želi promijeniti strane.
✦ Igrajo: Freddie Highmore, Mia Farrow, Robert Stanton, Penny Balfour, Mylene Farmer
✦ Režija: Luc Besson</desc>
  <icon src="//mojtv.hr/thumb.ashx?path=/images/e3056bbb-7c5d-4bc4-ae42-1b1562a6851f.jpg&amp;w=491&amp;h=250" />
  <star-rating system="SI">
   <value>8.3</value>
  </star-rating>
 </programme>
<programme start="20210405024500 +0200" stop="20210405032500 +0200" channel="RTLCrime.hr">
  <title lang="en">New Amsterdam</title>
  <desc lang="en">✦ New Amsterdam (S01, E02, igrana serija, SAD, 2018) 
Max dozna da ima karcinom te od doktorice Sharpe potraži pomoć, iako svaki puta kada mu je pokušala objasniti situaciju, on nije imao vremena. Dr. Bloom pokušava uvjeriti doktora Raynoldsa da je njihova veza posebna. Maxova trudna supruga stiže u bolnicu jer je njihovo nerođeno dijete u opasnosti. Doktorica Sharpe nastavlja uvjeravati Maxa da napravi plan liječenja, a on njoj govori da je financiranje bolnice i spašavanje života prioritet.
✦ Igrajo: Ryan Eggold (Dr. Max Goodwin), Janet Montgomery (Dr. Lauren Bloom), Freema Agyeman (Dr. Helen Sharpe), Jocko Sims (Dr. Floyd Reynolds), Tyler Labine (Dr. Iggy Frome)..
✦ Režija: Peter Horton</desc>
 </programme>
Datoteke epg1.xml i epg2.xml možete kompresirati u gz, da dobijete fajl epg1.xml.gz i epg2.xml.gz, koje možete postaviti na neki sajt/server i od tamo uzimati epg podatke.
Napomena: za neke IPTV player-e se koristi epg1.xml a za neke epg1.xml.gz jer svi ne "čitaju" *.gz. Za Kodi koristimo epg2.xml.gz.

Postoje neki kanali koje gledamo ali za njih nikako ne možemo pronači epg. To su neki lokalni, novi, neki filmski (npr. max cinema), za odrasle,... pa zato, da u programu nemamo prazno polje, možemo upotrijebiti dummy.ini fajl u kojeg upišete sadržaj koji se nam prikazuje u tim praznim poljima.
U fajl WebGrab++.config.xml sasvim na kraj stavite:
<channel update="i" site="dummy01" site_id="" xmltv_id="XXX">Za odrasle</channel>
<channel update="i" site="dummy" site_id="" xmltv_id="brez1">Prazno</channel>
Tako čete u praznim poljima dobiti opis "Program za odrasle - Vsebina primerna samo za starejše od 18 let! ili Ni podatkov - Za izbrani kanal trenutno ni programskih informacij."
Pošto su u prilozima i ta dva fajla, možete te napise prevesti te promeniti po želji.

I ostale .ini datoteke u prilogu sam priredio po mom "ukusu" i za moje potrebe ali ih slobodno možete prilagođavati prema svojim potrebama i željama.

U datotekama WebGrab++.config.xml, mdb.config.xml i rex.config.xml možete dodati/prilagoditi još mnoge postavke. Za potpuni popis i ostale dodatne informacije, pogledajte stranicu dokumentacije na WebGrab ++. Za neke web-lokacije postoje posebne postavke ili koraci potrebni za grabljenje. U tom slučaju možete pronaći više informacija u:
1. zaglavlju te site.ini datoteke (potražite @Remarks : )
2. dodatnu datoteku koja se zove site_info.txt, site_readme.txt, site_extra.txt, ....

Nadam se, da je dovoljno razumljivo napisano. Ali u svakom slučaju ako nešto zapne, tu sam :)
zyxi, Strale_123 liked this
User avatar
By valnet
Posts Donations Avatar
#1441
Sve .ini datoteke, kad ih razpakirate obavezno stavite u mapu C:\Users\vaše ime\AppData\Local\WebGrab+Plus\siteini.user\
Mape i datoteke neko.ime.channels.xml spremite u mape po imenu države C:\Users\vaše ime\AppData\Local\WebGrab+Plus\siteini.pack\...\.
siteini.user.rar
siteini.pack.rar
Još i moj WebGrab++.config.xml:
WebGrab++.config.rar
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
zyxi liked this
Logotipovi kanala

Sky Sport je več prije nekoliko vremena promijenio[…]

Vjerovatno se sjećate onih frustrirajućih vremena […]

Što je MPEG TS format? MPEG transportni[…]

IPTV je televizija koja koristi internetski protok[…]